Privacy protocol


In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van: Tuinvreugde
KvK-nummer: 64946320
Geldt vanaf: 25 mei 2018
Telefoon: 06 21290891

Naast de gegevens die op een factuur moeten staan verzamelt ons bedrijf de volgende gegevens over (potentiele) klanten:

- Telefoonnummers
- E-mail adressen
- Feiten over (potentiele) opdrachten, die wij (zouden kunnen) krijgen
- Gegevens over contacten die wij hebben gehad.

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens onbeperkt te bewaren. Door contact met ons op te nemen stemt u in met dit privacy protocol. Personen over wie wij gegevens bewaren hebben het recht deze in te zien en zo nodig te corrigeren. Wanneer daar om wordt verzocht door de persoon ik kwestie, wissen wij alle gegevens, uitgezonderd eventuele facturen of andere gegevens zoals kilometeradministratie, die wettelijk moeten worden bewaard.

Computers en telefoons waar deze gegevens op staan zijn met een wachtwoord dan wel touch-ID beveiligd. De gegevens mogen uitsluitend worden ingezien door de directeur-eigenaar. Persoonsgegevens gegevens worden niet aan derden versterkt, behalve als:

- De persoon ik kwestie daar toestemming voor heeft gegeven.
- Dit in het kader van het maken van een offerte of het uitvoeren van een opdracht noodzakelijk is.
- Wanneer dit voor contact tussen of met cursisten wenselijk wordt geacht en hier door de persoon in kwestie geen bezwaar tegen is gemaakt.
- Hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Ons bedrijf kan contactgegevens gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven. Ontvangers kunnen zich ten alle tijden uitschrijven voor nieuwsbrieven. Ook worden de gegevens gebruikt voor alle normale klantcontacten.

Wij behouden ons het recht voor om dit protocol zonder verdere kennisgeving te veranderen. Klachten over schending van dit protocol kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming en verwerken geen gegevens buiten de Europese Unie. Onze website plaatst geen cookies.
Alle rechten voorbehouden: © Tuinvreugde